Insights kleur:

Kernkwaliteit Stabiel

Je hebt een evenwichtig karakter en een goede balans tussen verstand en gevoel. Je persoonlijkheid verandert niet zomaar van de ene op de andere dag. Mensen weten wat ze aan je hebben. Je bent rustig en vriendelijk in de omgang. Je houdt van routine en structuur. Overhaast iets beslissen licht niet in je karakter, je laat je graag eerst goed informeren

Allergie: Onbezonnen

Je kunt je storen aan anderen die ondoordacht of overhaast te werk gaan.

Valkuil: Traag

Je kunt blijven hangen in het komen tot een besluit. Per slot van rekening is er altijd nog meer informatie wat je ergens kunt opvragen of ophalen. Maar let op dat je dan niet doorschiet en blijft wikken en wegen

Uitdaging: Experimenteren ‘out of the box’ denken

Jou uitdaging is om ook eens ‘out of the box’ te gaan. Te experimenteren met mogelijkheden die je normaliter niet zo snel zou inzetten. En een keuze durft te maken zónder dat je álle informatie tot je beschikking hebt.  Blijf open staan voor de ideeën en suggesties van anderen. Wie weet wordt je verrast!